Διατριβή: Διάσταση αναπαράστασης, πρότυπα Cohen-Macaulay και τριγωνισμένες κατηγορίες - Κωδικός: 30049
Greek