Διατριβή: Η οργανισμική φιλοσοφία του A. N. Whitehead ως ερμηνευτικό πλαίσιο του προβλήματος της συνείδησης και των εννοιολογικών προβλημάτων της κβαντικής φυσικής - Κωδικός: 30033
Greek