Διατριβή: Μελέτη των φαινολικών σταφυλιών και οίνου, Χίου και Νεμέας και της επίδρασης των ενζύμων και άλλων παραμέτρων σε αυτά - Κωδικός: 30005
Greek