Διατριβή: Eξέταση της επίδρασης των προσδιοριστικών συμπεριφορικών παραγόντων στην επιλογή τουριστικού προορισμού: ένα νέο προτεινόμενο μοντέλο περιγραφής των προθέσεων επανεπίσκεψης τριών κυρίων τμημάτων τουριστών (segments) - Κωδικός: 29944
Greek