Διατριβή: Πειραματική μελέτη της συμβολής του εμπλουτισμένου σε αιμοπετάλια πλάσματος (PRP) στην κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση τεχνητών οστικών ελλειμμάτων με και χωρίς την προσθήκη διαφόρων οστικών μοσχευματικών υλικών - Κωδικός: 29940
Greek