Διατριβή: Μηχανική απαιτήσεων, μοντελοποίηση και επαλήθευση ελέγχου πρόσβασης σε υπολογιστικά συστήματα πλέγματος και σύννεφου πολλαπλών τομέων - Κωδικός: 29923
Greek