Διατριβή: Η συνεισφορά του πολιτισμού στο city branding: μια προσέγγιση με βάση ένα μοντέλο αναφερόμενο σε Αθήνα, Κωνσταντινούπολη, Ρώμη - Κωδικός: 29887
Greek