Διατριβή: Διερεύνηση της επίδρασης ατομικών και κειμενικών χαρακτηριστικών στην κατανόηση γραπτού λόγου στο πλαίσιο των εξετάσεων αγγλικής γλώσσας με ειδικότερη αναφορά στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ): ένα νέο εργαλείο για αυτόματη ταξινόμηση αγγλικών κειμένων - Κωδικός: 29885
Greek