Διατριβή: Σύγκλιση, μεταβλητότητα και αποθήκευση: μελέτη της συμπεριφοράς τιμών στις απελευθερωμένες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας - Κωδικός: 29772
Greek