Διατριβή: Διερεύνηση της σχέσης μονονουκλεοτιδικών πολυμορφισμών των γονιδίων που κωδικοποιούν ένζυμα μεταβολισμού του φυλλικού οξέος με δομικούς και λειτουργικούς αρτηριακούς δείκτες μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών: αλληλεπίδραση με τα αγγειοκινητικά, ψυχολογικά και ψυχοσωματικά συμπτώματα της εμμηνόπαυσης - Κωδικός: 29640
Greek