Διατριβή: HLA-C και HLA-DQ ειδικά για το μόσχευμα αντισώματα: ανοσολογικός κίνδυνος ή ρυθμιστικοί μηχανισμοί στην κλινική μεταμόσχευση νεφρού; - Κωδικός: 29617
Greek