Διατριβή: Το πρόβλημα της μέτρησης στην κβαντική μηχανική και η έννοια της πληροφορίας στην κβαντική πληροφορική - Κωδικός: 29599
Greek