Διατριβή: Η έννοια και η αξία της ιδιοκτησίας: μια κριτική προσέγγιση των κυρίαρχων αντιλήψεων περί της ιδιοκτησίας και μια αξιολόγησή της στο φως των σύγχρονων εξελίξεων - Κωδικός: 29575
Greek