Διατριβή: Σπονδυλοδισκίτιδα από βρουκέλλα: αποτελεσματικότητα παρατεταμένης θεραπείας, διαγνωστική προσέγγιση με PET/CT scan και παρακολούθηση με PCR - Κωδικός: 29545
Greek