Διατριβή: Ισλαμική χρηματοδότηση στη ναυτιλία: ένα οικονομετρικό μοντέλο για τη χρηματοδότηση δεξαμενισμού πετρελαιοφόρων πλοίων - Κωδικός: 29445
Greek