Διατριβή: Αστική εξάπλωση: οι διαδικασίες αστικού μετασχηματισμού μέσα από τη μορφοκλασματική (fractal) γεωμετρία και τα μοντέλα προσομοίωσης - Κωδικός: 29443
Greek