Διατριβή: Υπερβολικό μοντέλο αστοχίας υλικών με συνοχή και εσωτερική τριβή - Κωδικός: 29310
Greek