Διατριβή: Η νέα ιδεολογική και πολιτική πλατφόρμα στην τέχνη μετά τη «Documenta 11» (Kassel 2002): από τον ύστερο μοντερνισμό στα όρια της απομάγευσης - Κωδικός: 29289
Greek