Διατριβή: Ab initio διερεύνησις της ηλεκτρονιακής δομής των διατομικών μέταλλο-οξειδίων FeO και CoO και των αντιστοίχων ιόντων FeO+- και CoO+- - Κωδικός: 29230
Greek