Διατριβή: Παραγωγή μικροσφαιριδίων διογκωμένου περλίτη: ανάπτυξη τεχνολογίας και μαθηματική μοντελοποίηση της διεργασίας - Κωδικός: 29179
Greek