Διατριβή: Δικαιολόγηση και κριτική της αρχής της πλειοψηφίας στη θεωρία της δημοκρατίας - Κωδικός: 29157
Greek