Διατριβή: Διερεύνηση της εντερικής βακτηριακής υπερανάπτυξης και της παρουσίας βακτηρίων στη χολή στην αιτιοπαθογένεια της χολαγγειΐτιδας, χρόνιας παγκρεατίτιδας και χρόνιας φλεγμονώδους νόσου του λεπτού εντέρου (τριαδίτιδα) της γάτας - Κωδικός: 29142
Greek