Διατριβή: Η συναισθησία στην επιστήμη και στην τέχνη: το φαινόμενο της συναισθησίας και ο ρόλος του στην εξέλιξη της σύγχρονης τέχνης - Κωδικός: 29074
Greek