Διατριβή: Ο ρόλος της αναστολής των βασικών ενζύμων της αραχιδονικής οδού COX-1, COX-2 και LOX μέσω ενός συμπλόκου του κασσιτέρου με ναπροξένη στον θάνατο και την βιωσιμότητσ σειρών νεοπλασματικών και φυσιολογικών κυττάρων, όπως επίσης και σε καρκινοπαθή πειραματόζωα - Κωδικός: 29023
Greek