Διατριβή: Η εμπειρία της αραβικής καλλιγραφίας στην ευρωπαϊκή μοντέρνα τέχνη, Δυτικοί και Άραβες καλλιτέχνες: η περίπτωση της Ελλάδας, του Ιράκ, του Λίβανου, του Μαρόκου, της Παλαιστίνης και της Ιορδανίας - Κωδικός: 28917
Greek