Διατριβή: Απεικόνιση του φυσιολογικού μυελού των οστών και των εκφυλιστικών αλλοιώσεων των επιφυσιακών πλακών των οσφυϊκών σπονδύλων με δυναμική μαγνητική τομογραφία (ΜΤ) - Κωδικός: 28901
Greek