Διατριβή: Εθνοβοτανική και φυτοχημεία των Umbellifereae (Apiaceae) της Ελλάδας: μελέτη της σύστασης των αιθέριων ελαίων τους, της βιοδραστικότητας τους και των χημειοταξονομικών τους εφαρμογών - Κωδικός: 28748
Greek