Διατριβή: Προσδιορισμός του δείκτη κόστους αποτελεσματικότητας κατά τη διαχείριση ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα στην Ελλάδα: ένα νέο θεωρητικό υπόδειγμα οικονομικής αξιολόγησης και οι πρακτικές του εφαρμογές για την δημόσια υγεία - Κωδικός: 28691
Greek