Διατριβή: Ανάπτυξη ενός συστήματος ευφυών πρακτόρων υποστήριξης της λήψης ομαδικών αποφάσεων και διαπραγμάτευσης με επιχειρήματα, με χρήση πολυκριτήριων μεθόδων - Κωδικός: 28671
Greek