Διατριβή: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΙΓΙΔΩΝ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΤΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΟΣΦΑΙΡΑΣ (AMPTE/CCE) - Κωδικός: 2863
Greek