Διατριβή: Περί της τομής πεπερασμένα παραγόμενων υποομάδων μίας ομάδας: η ιδιότητα του Howson σε HNN-επεκτάσεις και αμαλγάματα - Κωδικός: 28637
Greek