Διατριβή: Εξελιγμένες και πλήρεις μέθοδοι συναρτησιακών χρονικά μεταβαλλόμενων μοντέλων αυτοπαλινδρόμησης και κινητού μέσου όρου (FS-TARMA) για την δυναμική αναγνώριση και διάγνωση βλαβών σε μη-στάσιμα στοχαστικά συστήματα κατασκευών - Κωδικός: 28631
Greek