Διατριβή: Ερμηνευτική διερεύνηση του αστρονομικού προσανατολισμού προϊστορικών, αρχαίων και βυζαντινών μνημείων της νοτιοανατολικής Μεσογείου, μέσω αρχαιολογικών, ιστορικών, θρησκειολογικών και μυθολογικών πηγών - Κωδικός: 28565
Greek