Διατριβή: Κυματική διάδοση σε μέσα με διασπορά : αντίστροφη σκέδαση - Κωδικός: 28480
Greek