Διατριβή: Συσχετισμός φυσικοχημικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων με την αύξηση του μικροβιακού φορτίου στα τρόφιμα: ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων πρόβλεψης αλλοίωσης της ποιότητας - Κωδικός: 28446
Greek