Διατριβή: Χωροχρονική συμπεριφορά νανοδομών μη στοιχειομετρικών οξειδίων και μοντέλα πλεγματικών σημειακών ατελειών - Κωδικός: 28381
Greek