Διατριβή: Μελέτη της παραγωγής φαινολικών ουσιών από in vitro αναγεννημένους κλώνους δυόσμου (Mentha spicata L.) - Κωδικός: 28364
Greek