Διατριβή: Πολυκριτηριακή συνδυαστική βελτιστοποίηση: μαθηματική προτυποποίηση και εφαρμογή στον ενεργειακό σχεδιασμό και την οικονομετρία - Κωδικός: 28240
Greek