Διατριβή: Εκκλησία και έθνος: Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων απέναντι στο βουλγαρικό ζήτημα (Β' μισό 19ου αιώνα) - Κωδικός: 28159
Greek