Διατριβή: Δημιουργία μοντέλου εκτίμησης και διαχείρισης της δυνατότητας ενός οργανισμού για καινοτομία αξιοποιώντας τις δραστηριότητες διαχείρισης καινοτομίας - Κωδικός: 28046
Greek