Διατριβή: Η επίπτωση του πολυμορφισμού Ala379Val του γονιδίου της σχετιζόμενης με τις λιποπρωτεΐνες φωσφολιπάσης Α2 σε ασθενείς με υπέρταση: η επίδρασή του στη φλεγμονή και στην αιμόσταση - Κωδικός: 27854
Greek