Διατριβή: ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΛΛΥΡΙΑΣ (1768-1797). Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΗΣ Β. ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ - Κωδικός: 2773
Greek