Διατριβή: Η σημασία της καρδιαναπνευστικής κόπωσης στην εκτίμηση της λειτουργικής κατάστασης των ασθενών με βαλβιδοπάθεια: προεγχειρητικά ευρήματα και διαχρονική παρακολούθηση - Κωδικός: 27689
Greek