Διατριβή: Η εξέλιξη της βρετανικής αποτρεπτικής δύναμης στον ψυχρό πόλεμο: η ικανότητα δεύτερου πλήγματος εναντίον της Μόσχας και η μεταβίβαση του αποτρεπτικού μέσου από την Αεροπορία (Royal Air Force) στο Ναυτικό (Royal Navy): ανάλυση έξι αποφάσεων προμηθειών από το Μάρτιο του 1955 έως τον Ιανουάριο του 1968 - Κωδικός: 27647
Greek