Διατριβή: Η επίδραση της εφαρμογής καρποδετικών ορμονών στο στάδιο της άνθησης στα μορφολογικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά του καρπού της μελιτζάνας (Solanum melongena L.) κατά την ανάπτυξη, ωρίμανση και αποθήκευση - Κωδικός: 27630
Greek