Διατριβή: Οι τοιχογραφίες του καθολικού της μονής Ρουσάνου Μετεώρων - Κωδικός: 27428
Greek