Διατριβή: Μελέτη ιδιοτήτων της κβαντικής πληροφορίας σε κβαντικά συστήματα - Κωδικός: 27427
Greek