Διατριβή: Τα δεδομένα διαχείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς στην Ελλάδα και οι προοπτικές της (1980-2008): το ελληνικό μοντέλο διαχείρισης και η ευρωπαϊκή εμπειρία - Κωδικός: 27389
Greek