Διατριβή: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΠΟΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΟΝΤΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΖΩΟ TETRAHYMENA PYRIFORMIS - Κωδικός: 2735
Greek