Διατριβή: Εκτίμηση κόστους-αποτελεσματικότητας της ενδαγγειακής αποκατάστασης του ανευρύσματος κοιλιακής αορτής - Κωδικός: 27312
Greek